Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen består af spillere, og forældre til spillere som bliver valgt for et år af gangen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben og træningen.

Forkvinde: Tina Rasmussen tinabroend@hotmail.com
Næstformand: Jesper Bornø
Kasserer: Alice Balle (økonomi), aliceballe@gmail.com
Medlem: Tine Kjærgaard tk@qapartments.com
Medlem: Anne-Sofie Linde Jellested

Suppleanter:
Medlem: Frederik Friis Hansen
Medlem: Anders Miki Bojesen

Kontakt os hvis I har spørgsmål, kommentarer eller forslag til klubben.

Reklamer