Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen består af spillere, og forældre til spillere som bliver valgt for et år af gangen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben og træningen.

 

Formand : Tina Brønd Rasmussen (Generelle henvendelser: tinabroend@hotmail.com)

Næstformand : Jesper Levy Eriksen (Sportslige henvendelser: jesperlevy@yahoo.com)

Kasserer: Anne-Sofie Jellestad (Økonomi: annesofie.jellestad@gmail.com)

Menigt medlemmer: Mette Nielsen

Sekretær: Finn Jensen (Spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen: Finn.r.jensen@mail.dk)

Suppleanter : Sonja Poulsen og Hanne Kissow

 

Kontakt os hvis I har spørgsmål, kommentarer eller forslag til klubben.

Reklamer