Stævner

Team København Håndbold har en lang tradition for at deltage i 2 til 3 årlige stævner.

Disse stævner er overnatningsstævner, og er derfor med til at knytte venskaber og fantastiske relationer til både holdkammaraterne, og de øvrige spillere i klubben. Der lægges stor vægt på det sociale ved disse stævner, som at heppe på de andre Team København hold, hvor det kan lade sige gøre, og til “slikpinde-møderne” som alle deltager i hver aften, efter maden.

Vi deltager på et opstartsstævne i efteråret, hvor de nye hold rystes sammen, og et afslutningsstævne i Påsken, hvor vi kan sige på gensyn til de spillere der rykker op.

På stævnerne deltager vi med hold fra U10 til U18, og bestræber os på, at minimum et af stævnerne er repræsenteret ved alle årgange.

For de hold der har mulighed, kan et julestævne blive aktuelt, ligesom det vil være muligt at deltage i udendørsstævner (ikke overnatning) fra U8 og op.

Når dato for stævnerne foreligger, vil det bliver lagt på siden. Spillerne vil dog automatisk bliver orienteret om stævneaktiviteterne via Holdsport, med dato og priser.

Planlagte stævner.

Reklamer