Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2012

Generalforsamling i Team København den 7. marts 2012

1. Dirigent
Dirigent: Linda. Referent: Tina

2. Stemmetællere
Stemmetællere: Nicoline og Thomas

3. Formandens beretning
Brat start på året, da stort set hele den gamle bestyrelse stoppede. Den nye bestyrelse har følt sig frem efter forsigtighedsprincippet, både mht. Økonomi og det organisatoriske.
Vi har 140 medlemmer (fra U6/8 – U18) – ikke alle hold er fyldt op, men det er ambitionen.
Mange friske og initiativrige trænere styrer børnene.
I årets løb har holdene deltaget i DHF’s turneringer og en række stævner til stor fornøjelse.
Håndboldskolen blev en succes for både børn og trænere og gav samtidig en god økonomisk indsprøjtning til klubben. Vi gentager succesen i uge 32.
Vi forsøger at øge samarbejdet med Svanemøllehallen mhp. At få lov til at opholde os mere i hallen. Halfaciliteterne er trange men fungerer godt.
Hurra for vores sponsorer – spis din sushi hos DonDon, læs Ekstrabladet, handl i Netto.
Bestyrelsen ser frem til at kigge mere fremad – gøre noget ved hjemmesiden, for trænerne.

4. Regnskab
Regnskabet godkendt med det forbehold, at det senere bliver godkendt af revisor.

5.Kontingent: En snak om kontingentets størrelse om en mindre stigning eller ej. Kontingentet uændret.

6. Budget for kommende år: godkendt

7. Indkomne forslag
1. Forældretrænere og forældrebestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent for deres børn
2. Spillere som er aflønnet af klubben og som også er spillere i klubben betaler ikke kontingent (ved ikke om det allerede fremgår af vedtægterne – hvis, så skal punktet udgå
3. Fremadrettede betaltes kontingent 1 gang årligt og i den forbindelse udviddes prøvetræning for nye fra 2 til 4 gange.

ad 1. Forældretrænere: Afstemning 4 for, 7 imod. Forslag nedstemt Bestyrelsen pålægges at finde en løsning/model for honorering.
ad 2. 13 for. Forslaget godkendt.
ad 3. Forslaget kræver en vedtægtsændring. Bortfalder.
8. Valg til bestyrelsen
Sofie og Ulrik stopper. Stor tak til dem. Peter, Mogens og Mette fortsætter. Ind træder Tina Brønd, Sonja Poulsen, Nicoline Andersen og Cecilie Larsen.

9. Evt.
Dommerkursus for forældre og andre afholdes i nærmeste fremtid.

Reklamer